Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Spojená škola, Jána Vojtaššáka13, Žilina, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Termín nástupu
3.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
89
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 pedagogický asistent
- poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky - pre deti zo zdravotným znevýhodnením
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovať adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia
- podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní
- pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí, žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štrukturovaný životopis
- doklady o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona
- odpis z registra trestov

Vybraným účastníkom bude zaslaná pozvánka na pracovný pohovor

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola, Jána Vojtaššáka13, Žilina
Jána Vojtaššáka 13
01008 Žilina
https://szszilina.edupage.org/
0911 932 373,0911/932 373
Kontaktná osoba
Ing. Jarmila Lapihusková
+421 911 932 373