Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka SŠ

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vazovova 12, Bratislava-Staré Mesto
Aprobácia
Počítačové siete
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
191
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138//2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinnej od 15.1.2020.
Ďalšie požiadavky
Uchádzač musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť, ktorá sa dodatočne potvrdí odpisom z registra trestov. Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) a v zmysle § 16 ods. 2. Zákona č. 138/2019 sa preukazuje potvrdením od lekára.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho
Vazovova 12
81107 Bratislava-Staré Mesto
www.csose.sk
0255573141,0255575979
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Švorcová
+421901909070