Predmet
Pracovné ponuky za

Ekonóm/ka

Základná škola, Malá Ida

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 10, Malá Ida
Termín nástupu
1.7.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
301
Platové podmienky
- budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- internet pokročilý, Word, Excel, - znalosť programov Winibeu
Vzdelanie
- minimálne úplne stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika a účtovníctvo,
- prax v školstve na pozícii ekonóma/účtovníka minimálne tri roky.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania, - profesijný životopis, - motivačný list, - kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, - čestné prehlásenie –bezúhonnosť, - písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať mailom do 31.05.2022 na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu: Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida. V predmete e-mailovej správy uveďte Žiadosť - ekonómka a účtovníčka.
Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 10
04420 Malá Ida
www.zsmida.edupage.sk
0556970124,0910146949
Kontaktná osoba
Alžbeta Ličková
0910146949