Predmet

Vedúci školskej jedálne

Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Termín nástupu
15.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Microsoft, Internet
Vzdelanie
- úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore spoločné stravovanie, alebo
- úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou v ekonomickom odbore a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon funkcie:
- kvalifikačné predpoklady
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
- súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky:
- podmienkou je ovládanie maďarského jazyka
- ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
- organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
Čo ponúkame:
- riadenie malého kolektívu
- mobilný telefón aj na súkromné účely v rámci predplateného programu
- notebook
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- odmeny na konci roka a pri životných jubileách
- stravovanie v školskej jedálni
- príspevok na rekreáciu
- príspevok na dopravu do zamestnania a späť (autobusová doprava mimo MHD a a železničná doprava)

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy v termíne do 20.05.2022
Adresa školy:
Základná škola Mihálya Tompu s VJM – Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12
979 01 Rimavská Sobota

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12
97901 Rimavská Sobota
www.zstompamihaly.edupage.org
0475623824,0475624432
Kontaktná osoba
PaedDr. Štefan Orosz
+421475624432