Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Základná škola, Zemianske Kostoľany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
135
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Open Office-pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
- kladný vzťah k deťom,
- komunikatívnosť, tvorivosť, organizačné schopnosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné zaslať elektronicky na adresu: [email protected] do 15.5.2022.
K žiadosti je potrebné priložiť:
- profesijný životopis, motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z.
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pracovný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
J. A. Komenského 161/6
97243 Zemianske Kostoľany
www.zszk.edupage.ogr
0465466162,0911414247
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Demešová
0911414247