Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Púchov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. 1. mája 1264, Púchov
Aprobácia
Biológia, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
380
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požiadavky na uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pedagogická spôsobilosť

Aprobácia slovenský jazyk – biológia výhodou.

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať na adresu: SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, 020 01 Púchov, alebo mailom na adresu: [email protected] do 12.5.2022.
Miesto výkonu práce: SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, 020 01 Púchov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 1. mája 1264
02001 Púchov
www.sosospu.sk
0424631360
Kontaktná osoba
Iveta Mináriková
0903523072