Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Púchov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. 1. mája 1264, Púchov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
380
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované vzdelanie:
• v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v odbore KUCHÁR , DPŠ výhodou.
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Prax: min. 1 rok odbornej praxe ako kuchár
Rozsah úväzku: plný úväzok.
Ďalšie požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
- bezúhonnosť
Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať na adresu SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, 020 01 Púchov, alebo mailom na adresu: [email protected] do 12.5.2022.
Miesto výkonu práce: SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, 020 01 Púchov ( školské pracovisko Hotel Študent, Ul. Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 1. mája 1264
02001 Púchov
www.sosospu.sk
0424631360
Kontaktná osoba
Iveta Mináriková
0903523072