Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. Kollára 536/1, Liptovský Hrádok
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
424
Platové podmienky
Tarifný plat podľa prílohy č. 4 aktuálneho NV č. 338/2019 Z. z. pre pedagogických zamestnancov v platovej triede 4 až 9 podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v rozpätí od 738,50 € až 1 477,00 € + príplatky
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnej skupine odborov vzdelávania t.j. informatika a elektrotechnika + doplňujúce pedagogické štúdium na výkon činnosti majstra OV alebo
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore informatika, kybernetika, elektrotechnika vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom + doplňujúce pedagogické štúdium na výkon činnosti majstra OV alebo
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore informatika, kybernetika, elektrotechnika vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom + doplňujúce pedagogické štúdium na výkon činnosti majstra OV
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer s perspektívou na dobu neurčitú

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola elektrotechnická
J. Kollára 536/1
03315 Liptovský Hrádok
www.soselh.sk
0445222072
Kontaktná osoba
Mgr. Štefánia Porubänová
0903229905