Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drieňová 35, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
266
Platové podmienky
Ponúkaný plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
WORD, EXCEL, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Drieňová 35
82664 Bratislava-Ružinov
www.stav-geo.edupage.org
43336407
Kontaktná osoba
Ing. Zdenka Hollá
43336407