Predmet

Vychovávateľ

Primary Years Program, ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
22.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. v aktuálnom znení + osobný príplatok; úväzok je 23 hodín týždenne.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Najvyššie dosiahnuté pedagogické alebo aj nepedagogické vzdelanie:
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské 1. stupňa
Vysokoškolské 2. stupňa
+Anglický jazyk - Mierne pokročilý B1 a vyššie

Pedagogické vzdelanie môže byť okrem vychovávateľstva napr.: psychológia, špeciálna a liečebná pedagogika, či animátorstvo voľného času.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme vychovávateľa/vychovávateľku do anglickej sekcie PYP na ZŠ, ktorý/á má pozitívny vzťah k deťom, je zodpovedný/á, spoľahlivý/á, empatický/á a rád/rada pracuje a tvorí s deťmi. Ovládanie anglického jazyka a organizačné zručnosti sú výhodou.
Pracovná náplň pozostáva z plnenia si výchovnej práce v určenej miere a v zabezpečovaní práce súvisiacej s klubovou činnosťou; vychovávateľ/ka podporuje rozvoj záujmovej, mimotriednej a mimoškolskej činnosti žiakov; zúčastňuje sa na stanovených asistenciách na vyučovaní; podľa potreby a dohody tiež supluje a pomáha ako doprovod pri akciách mimo školy.
Je to práca v medzinárodnom tíme, v príjemnom prostredí prestížnej školy, s možnosťou kontinuálneho profesijného a osobnostného rastu a účasti na mimo-školských podujatiach (škola v prírode, workshopy, výlety).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Primary Years Program, ako organizačná zložka Spojenej školy
Novohradská 3
82109 Bratislava-Ružinov
www.gjh.sk
21028300,0221028300
Kontaktná osoba
Faixová
0221028305