Predmet

Vychovávateľ

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.6.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Platové podmienky:
- platová tarifa od sumy 817,50 € až do sumy 998,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinných od 01. 01. 2020.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy: Word, Internet, Excel, Outlook
Vzdelanie
Vzdelanie: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskoršej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Príloha č. 3, ktorá je účinná od 15. 01. 2020.
- minimálne vzdelanie: stredoškolské v odbore: vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, animátor voľného času, alebo pedagogický asistent alebo vysokoškolské vzdelanie-učiteľstvo a pedagogické vedy
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požadované schopnosti: zodpovednosť, komunikatívnosť, tímová práca, starostlivosť

Náplň práce:
- výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancov, ktorým je vychovávateľ v školskom zariadení (Školský internát pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
- pracovná doba: v rozmedzí od 13:00 hod. do 22:00 počas pracovných dní podľa harmonogramu vedúcej vychovávateľky (nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času podľa mesačného harmonogramu služieb)
Miesto výkonu práce:
- budova školského internátu pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách. V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica
alebo na e-mail: [email protected]
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441