Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
30.5.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Plat:
- platová trieda 2. od sumy 584,00 € do sumy 701,00 € podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od rokov praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nevyžadujú sa
Vzdelanie
Vzdelanie: stredné vzdelanie
- zodpovednosť, starostlivosť, komunikatívnosť
Pracovné miesto pomocný vychovávateľ je pracovná pozícia nepedagogického zamestnanca školy, nie je potrebné pedagogické vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Prax: nie je potrebná

Náplň práce:
Katalóg pracovných činností: pomocná práca pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v školskom internáte , zabezpečovanie dozoru v noci a pri samoobslužných činnostiach mládeže
- služby počas nocí, víkendov a sviatkov stanovené podľa rozpisu služieb vyhotovenom vedúcou vychovávateľkou
Pracovná doba:
- počas pracovných dní: nočné,
- počas víkendov: 12-hodinová denná alebo nočná pracovná služba.- služby počas nocí, víkendov a sviatkov stanovené podľa rozpisu služieb vyhotovenom vedúcou vychovávateľkou

Pracovný pomer je na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti pani pomocnej vychovávateľky
Miesto výkonu práce:
- budova školského internátu pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách. V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica
alebo na e-mail: [email protected]
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441