Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Materská škola, Smižany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ružová 1197/9, Smižany
Termín nástupu
1.5.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
71
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet
Vzdelanie
podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi, práca v tíme
pracovný pomer na dobu určitú v rámci NP PoP II

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Ružová 1197/9
05311 Smižany
www.msruzova.sk
0534431228
Kontaktná osoba
PaedDr. Andrea Baluchová
0918963798