Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405, Trenčianske Stankovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianske Stankovce 405, Trenčianske Stankovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
405
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel, PowerPoint - mierne pokročilé
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Prax v odbore je vítaná, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, využívanie inovatívnych metód a foriem práce a interaktívnej tabule je vítané.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405
Trenčianske Stankovce 405
91311 Trenčianske Stankovce
www.zstrenstan.edupage.org
0326496326
Kontaktná osoba
Mgr. Gabriela Trnavská
0918905023