Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola stavebná, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tulipánová 2, Žilina
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
530
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy
a dĺžky započítanej praxe a zaradenia do požadovaného kariérového stupňa,
plný úväzok 37,5 hod., tarifný plat minimálne 1 000,- €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC (excel, word, outlook)
Vzdelanie
V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe v súlade so zákonom 138/2019 Z.z. a vyhláškou MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov so zameraním na stavebníctvo (Stavebná fakulta), alebo drevárstvo (Drevárska fakulta).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola stavebná
Tulipánová 2
01162 Žilina
www.sosstavebna.sk
0417232259
Kontaktná osoba
Ing. Josef Ilčík, PhD.
0417232259