Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Súkromná materská škola - montessori, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Michalská bašta 512/21, Nové Zámky
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
30
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
WORD, EXCEL, Internet ,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
2. profesijný životopis
3. kópie dokladov o vzdelaní
4. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania
Osobnostné predpoklady:
samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, ochota spolupracovať v tíme a ďalej sa vzdelávať.

Žiadosti prosíme zasielať na
[email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola - montessori
Michalská bašta 512/21
940 02 Nové Zámky
0915053332
Kontaktná osoba
Alena Szőkeová
0915053332