Predmet

Kuchár / kuchárka

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
- platová trieda 2. od sumy 602,00 € až do sumy 722,50 € v hrubom podľa tabuľky Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a rokov praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nevyžadujú sa
Vzdelanie
Vzdelanie:
Kvalifikačné predpoklady: výučný list v odbore: kuchár/kuchárka, prax v odbore kuchár: min. 3 roky.
Ďalšie požiadavky
Pracovná náplň:
- starostlivosť o prevádzku školskej kuchyne a zodpovednosť za jej chod, príprava a výdaj hotových jedál a starostlivosť o vkusné a hygienické podávanie jedál žiakov a zamestnancov školy v školskej jedálni
- dodržiavanie technologických postupov pri výrobe jedál, starostlivosť o kvalitu, chuť a nezávadnosť jedál
- starostlivosť o dodržiavanie správnej hmotnosti porcií, podieľanie sa na zostavovaní jedálneho lístka a normovaní stravy
- v prípade potreby príprava jedál v kuchyni odlúčeného prevádzkového pracoviska v školskom internáte
- zodpovednosť za kvalitu a kvantitu prevzatého tovaru, potravín
- odkladanie a zapisovanie vzoriek jedál
- dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo e-mailom:
[email protected]
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441