Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Exnárova 20, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Informatické systémy, Informatika, Informatika a výpočtová technika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Platové podmienky podľa tabuliek v školstve, rokov praxe a ohodnotenie podľa systému odmien.
Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC, Internet, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie
• Vzdelanie v odbore informatika
• pedagogický smer podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
• Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
• súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola
Exnárova 20
82601 Bratislava-Ružinov
www.sous-ruzinov.sk
0232118052,0232118051,0243630023
Kontaktná osoba
Mgr. Ján Horecký
0903409825