Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Spojená škola ZŠ s MŠ, ZUŠ, Nitrianske Pravno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 370/19, Nitrianske Pravno
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540
Platové podmienky
Platové podmienky: platové tarify podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- internet - pokročilý, MS Office - word, excel, powerpoint, práca s IKT
Vzdelanie
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- podľa zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola ZŠ s MŠ, ZUŠ
Školská 370/19
97213 Nitrianske Pravno
www.zsnitrianskepravno.edupage
0465447453, 0918793166
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Gebrlínová
0918793166