Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. Kollára 536/1, Liptovský Hrádok
Aprobácia
Elektrotechnika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
424
Platové podmienky
Tarifný plat v zmysle aktuálneho NV č. 338/2019 Z. z. pre pedagogických zamestnancov v platovej triede 6 až 9 podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v rozpätí od 915,00 € do 1477,00 € + príplatky (za triednictvo, kreditový príplatok, za prácu nadčas a iné)Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odboroch elektrotechnika, informatika, kybernetika
- v študijnom programe a odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, študijný program zameraný na príslušný profesijný predmet
- v neučiteľských študijných programoch v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom a doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných vyučovacích predmetov
Ďalšie požiadavky
odborná spôsobilosť v elektrotechnike je vítaná

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola elektrotechnická
J. Kollára 536/1
03315 Liptovský Hrádok
www.soselh.sk
0445222072
Kontaktná osoba
Mgr. Štefánia Porubänová
0903229905