Predmet

Účtovník/čka

Základná škola, Šurany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bernolákova 35, Šurany
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
198
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať Zákon č. 553/2003 Z. z., Príloha č. 3 účinná od 01.01.2020, ktorou sa ustanovujú platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office 365 - pokročilý
Vzdelanie
Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Zameranie/odbor: ekonomické
Ďalšie požiadavky
- Vypracovávanie rozpočtov na kalendárny rok v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
- Komplexné vedenie podvojného účtovníctva školy a jeho mesačné uzávierky za všetky strediská školy v súlade so zákonom o účtovníctve a internými predpismi. Kontrola náležitostí účtovných dokladov po formálnej a vecnej stránke.
- Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv.
- Vedenie skladovej evidencie.
- Zabezpečenie platobného styku s bankou.
- Evidencia príjmov školy.
- Evidencia majetku a záväzkov školy - evidencia prírastkov a úbytkov a vyradenia majetku.
- Vypracovávanie ekonomických rozborov a výkazov o čerpaní finančných prostriedkov.
- Príprava podkladov pre ročné vyúčtovanie normatívnych a nenormatívnych dotácií z prenesených kompetencií a dotácií z originálnych kompetencií.
- Zodpovednosť za vypracovanie súhrnnej správy o hospodárení, vypracovávanie štatistík.
- Evidencia a vedenie skladu učebníc.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bernolákova 35
94201 Šurany
zsbersu.sk
0356502633
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Hatinová
0356502633