Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola, Bardejov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 11, Bardejov
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
256
Platové podmienky
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC (excel, word, outlook)
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola
Hviezdoslavova 11
08501 Bardejov
www.ssosbj.edupage.org
0544748316
Kontaktná osoba
Mária Pinzíková
0905967348