Predmet

Majster odbornej výchovy

Súkromná stredná odborná škola, Bardejov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 11, Bardejov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
256
Platové podmienky
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC (excel, word, outlook)
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
- maturitné vysvedčenie, výučný list v odbore kaderník a pedagogické vzdelanie
Ďalšie požiadavky
SSOŠ Bardejov prijme do pracovného pomeru MOV pre učebný odbor kaderník

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola
Hviezdoslavova 11
08501 Bardejov
www.ssosbj.edupage.org
0544748316
Kontaktná osoba
Mária Pinzíková
0905967348