Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Kozárovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kozárovce 927, Kozárovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
215
Platové podmienky
Určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Excel, PowerPoint, Internet
Vzdelanie
Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa príslušného smeru, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je v rámci národného projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - pracovný pomer na dobu určitú, počas trvania NP POP II
Životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady budú požadované od vybraného uchádzača pred podpisom prac. zmluvy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kozárovce 927
93522 Kozárovce
zskozarovce.edupage.org
0366340480
Kontaktná osoba
Ivana Švoliková
0366340480