Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
Aprobácia
Staviteľstvo
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
318
Platové podmienky
1037.00 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, outlook, Excel
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – VŠ 2. stupeň
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
- profesijný životopis - overené kópie dokladov o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí)
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Ďalšie požiadavky
Vhodné aj pre absolventa VŠ. DPŠ nie je podmienkou pri nástupe.
Požadované doklady stačí zaslať aj emailom
Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi kam
SOŠ stavebná – ÉszKI, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky- požadované doklady stačí poslať aj emailom na [email protected]
0918694886 (Ing.Töröková, riaditeľka školy), 0907728819(PaedDr. Braunfeldová, zástupkyňa riaditeľky)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola
Nitrianska cesta 61
94001 Nové Zámky
sostavnz.edupage.org
0356401077
Kontaktná osoba
sekretariát riaditeľky
0907728819