Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
318
Platové podmienky
837,50 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, outlook,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – vyučený v odbore inštalatér (alebo iný strojársky odbor) + maturita
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
- profesijný životopis - overené kópie dokladov o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí)
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
Kontakt
035/6401077
0918694886 (Ing.Töröková, riaditeľka školy), 907393245(Mgr. Róbert Dudek, vedúci odbornej výchovy)

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov
Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi kam
SOŠ stavebná – ÉszKI, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky- požadované doklady stačí poslať aj emailom na [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola
Nitrianska cesta 61
94001 Nové Zámky
sostavnz.edupage.org
0356401077
Kontaktná osoba
sekretariát riaditeľky
0907393245