Predmet

Majster odbornej výchovy

Hotelová akadémia, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
531
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, excel. word, power point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 173/2023 Z. z.

-minimálne úplne stredne vzdelanie s maturitou a výučný list v príslušnom odbore - kuchár, kuchárka alebo čašník, servírka
Ďalšie požiadavky
Majster odbornej výchovy v odbore kuchár, kuchárka, čašník, servírka

Ovládanie štátneho jazyka,komunikačné schopnosti, samostatnosť, dôslednosť, flexibilita, kreativita.

- Žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefónného kontaktu a e- mailovej adresy a životopis posielajte na menyhartová[email protected]

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín výberového konania oznámený písomne.

Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Menyhartová, [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1
83102 Bratislava-Nové Mesto
https://hamikoviniho.edupage.org/
+421 2 44251805,02 44 251 805
Kontaktná osoba
Petra Mikleová
+421244251805