Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Súkromná materská škola, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
646 Eur v hrubom
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- stredné odborné vzdelanie
- všeobecné stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Pomocný vychovávateľ bude podľa pokynov učiteľov materskej školy
pomáhať pri:

- adaptácii detí na prostredie materskej školy,
- komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami,
- prekonávaní jazykových bariér,
- prekonávaní architektonických bariér,
- činnostiach zabezpečujúcich životosprávu (osobná hygiena,
stravovanie, odpočinok),
- obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo
odpočinok,
- zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu
vonku a pri napr. sezónnych činnostiach, pri preprave hromadnými
dopravnými prostriedkami,
- udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania,
- iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho
programu.

PROSÍME KONTAKTOVAŤ VÝLUČNE MAILOM!

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Mládežnícka 51
97401 Banská Bystrica
0905 338 447
Kontaktná osoba
Lucia Danková
0908 507 532