Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Účtovník/čka

Spojená škola, Belá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Oslobodenia 165/20, Belá
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
325
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať Zákon č. 553/2003 Z. z., Príloha č. 3 účinná od 01.01.2020, ktorou sa ustanovujú platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office 365 - pokročilý
Vzdelanie
minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou
zameranie/odbor: ekonomické
Ďalšie požiadavky
1. Vypracovávanie rozpočtov na kalendárny rok v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
2. Komplexné vedenie podvojného účtovníctva školy (v programe URBIS) a jeho mesačné uzávierky za všetky strediská školy v súlade so zákonom o účtovníctve a internými predpismi. Kontrola náležitostí účtovných dokladov po formálnej a vecnej stránke.
3. Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv.
4. Vedenie skladovej evidencie.
5. Zabezpečenie platobného styku s bankou.
6. Evidencia príjmov školy.
7. Evidencia majetku a záväzkov školy - evidencia prírastkov a úbytkov a vyradenia majetku.
8. Vypracovávanie ekonomických rozborov a výkazov o čerpaní finančných prostriedkov.
9. Príprava podkladov pre ročné vyúčtovanie normatívnych a nenormatívnych dotácií z prenesených kompetencií a dotácií z originálnych kompetencií.
10. Zodpovednosť za vypracovanie súhrnnej správy o hospodárení, vypracovávanie štatistík.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Oslobodenia 165/20
01305 Belá
www.zsbela.edupage.org
0415007416
Kontaktná osoba
Mgr. Peter Boháč
0949581426