Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
362
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od grantu 678,25 € / mesiac (hrubá mzda).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
- stredné vzdelanie vrátane nižšieho stredného odborného vzdelania
- absolvovanie vzdelávania v metodicko-pedagogickom centre pre pomocných vychovávateľov
Ďalšie požiadavky
Táto pracovná pozícia vyplýva z výzvy MŠVVaŠ SR s názvom "Pomocný vychovávateľ v materskej škole", ktorej cieľom podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom pomocného vychovávateľa, ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením,alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Námestie Kráľovnej pokoja 4
08001 Prešov
https://zsmsnkp4.sk/
0517713331
Kontaktná osoba
Renáta Rodáková
0907637821