Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci školskej jedálne

Stredná zdravotnícka škola, Skalica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lichardova 1, Skalica
Termín nástupu
1.4.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.2.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
134
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 a Nariadenie vlády SR 338/2019 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Úplné stredné vzdelanie (maturita), uprednostňuje sa vzdelanie z okruhu stravovania – Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, ekonomické zameranie a podobne.
Ďalšie požiadavky
1. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY
- prax vo vedúcej pozícii vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
- spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
- ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
- organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- znalosť príslušnej legislatívy
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania

2. POPIS PRACOVNEJ POZÍCIE
- riadenie prevádzky školskej jedálne
- zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne
- riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov
- zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch
- zostavovanie týždenných jedálnych lístkov
- zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami
- pracovná doba: 7:00 - 15:00 hod.


3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
- profesijný životopis
- fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Lichardova 1
90901 Skalica
www.szsskalica.edu.sk
0346644401,0346644544
Kontaktná osoba
Ľudmila Bábiková
0911471257