Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola, Beluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slatinská 3, Beluša
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.1.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
505
Platové podmienky
Plat zamestnanca v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 01.01.2020” (od 738,50 €).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel, Microsoft Teams, ZOOM a pod.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.).
prosíme zaslať elektronicky na zverejnenú mailovú adresu do 25.01.2022.

Pracovné miesto bude obsadzované na dobu určitú na zastupovanie MD, RD do 31.08.2022.
Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Slatinská 3
01861 Beluša
www.zsbelusa.edupage.org
0424710822
Kontaktná osoba
Ing. Edita Horváthová, [email protected]
0948 071 045