Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šarovce 426, Šarovce
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.1.2022
Rozsah úväzku
68%
Počet študentov školy
146
Platové podmienky
Plat podľa Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie práce s PC, internet - pokročilý, Word, OpenOffice...
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2018 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Schopnosť aplikovať inovatívne metódy a formy práce v praxi, tvorivosť a flexibilita.
Práca s deťmi v dvojjazyčnom prostredí, komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Šarovce 426
93552 Šarovce
zssarovce.edupage.org
0367792058
Kontaktná osoba
Zuzana Líšková
0367792058