Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Upratovačka

Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
619
Platové podmienky
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
ukončené stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pracovná doba: 11:30 - 19:30 hod.
Iné požiadavky: pracovitosť, zodpovednosť, komunikatívnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy
Ľ. Podjavorinskej 22
08005 Prešov
www.spojenask.edupage.org
0517705288
Kontaktná osoba
Oľga Jesenková
0908 334 105