Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
m. č. Považská Teplá 181, Považská Bystrica
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
133
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC: Word, Excel, program IVES, VEMA
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
Ďalšie požiadavky
Požiadavky: prax finančnej účtovníčky (ekonómky) v rozpočtovej organizácii min. 1 rok;
znalosť práce s PC: program IVES,VEMA, OP Microsoft Word, Excel;
bezúhonnosť,
svedomitý a iniciatívny prístup k práci.
Okruhy náplne práce:

1. Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy pre ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD (účtovanie rozpočtovej organizácie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.) v sústave podvojného účtovníctva, podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy, práca v softvéri IVES, VEMA

2. Špecializovaná práca na úseku rozpočtovania (tvorba rozpočtu, čerpanie a úpravy rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení a i.)

3. Evidovanie, vystavovanie a účtovanie dodávateľských faktúr, vystavovanie objednávok, zverejňovanie na webovom sídle, evidencia zmlúv, faktúr a objednávok a i.

4. Účtovné uzávierky, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení a i.

5. Inventarizácia majetku, zaraďovanie, odpis majetku a i.

6. Komunikácia s bankou, so zriaďovateľom, spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovníctvom a majetkom

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania zasielajte  do 21.01.2022 na adresu alebo e-mail školy:

adresa: Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica 5

e-mail: [email protected]

tel.: 042/4381192, 0911225130

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
m. č. Považská Teplá 181
01705 Považská Bystrica
www.zspovazskatepla.edupage.or
0424381192
Kontaktná osoba
Zuzana Hoblíková
0911225130