Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Zemianske Kostoľany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany
Aprobácia
Anglický jazyk, Geografia
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
135
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Open Office-pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2021 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné poslať elektronicky na adresu: [email protected] do 21.1.2022.
K žiadosti je potrebné priložiť:
- profesijný životopis, motivačný list,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z.
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pracovný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
J. A. Komenského 161/6
97243 Zemianske Kostoľany
www.zszk.edupage.ogr
0465466162,0911414247
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Demešová
0911414247