Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Školy pre mimoriadne nadané deti a GYMNÁZIUM, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Skalická 1, Bratislava-Nové Mesto
Aprobácia
Dejepis, Občianska náuka
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.3.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme kreatívneho pedagóga s vysokou odbornosťou v predmete dejepis a občianska náuka pre intelektovo nadaných žiakov na strednej škole - v osemročnom gymnáziu (nižšie a vyššie stredné vzdelávanie) v prostredí príjemného učiteľského kolektívu s možnosťou kariérneho rastu a osobného ohodnotenia a chuťou prípravy žiakov z týchto predmetov na ukončovanie štúdia na strednej škole maturitnou skúškou v súlade s cieľovými požiadavkami na maturanta.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Školy pre mimoriadne nadané deti a GYMNÁZIUM
Skalická 1
83102 Bratislava-Nové Mesto
www.smnd.sk
44253892
Kontaktná osoba
Milan Bujňák
0948 681 194