Ekonóm/ka

Základná škola, Bratislava-Vrakuňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
393
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomika alebo vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v študijnom programe ekonomika;
znalosť účtovania a tvorby rozpočtu v rozpočtovej organizácií
Ďalšie požiadavky
- znalosť podvojného účtovníctva a rozpočtovej klasifikácie v školstve
- rozpočet, výkazníctvo, konsolidácia
- znalosť účtovného programu Trimmel
- znalosť správy majetku-zaraďovanie, inventarizácia
- znalosť účtovania projektov financovaných MŠVVaŠ SR
- samostatnosť, zodpovednosť
- svedomitý a iniciatívny prístup k práci
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štrukturovaný životopis
- bezúhonnosť - výpis z registra trestov
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.

Prácu je možné vykonávať aj na živnosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Žitavská 1
82107 Bratislava-Vrakuňa
zs-zitavska.edupage.org
0245241167
Kontaktná osoba
Mgr. Helga Kováčová
0911 356 615