Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Obchodná akadémia, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
344
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel. power point - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:
• poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
• spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
• vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
• aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
• pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
• poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
• administráciu online testovaní,
• dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Račianska 107
83102 Bratislava-Nové Mesto
www.oarba.edupage.org
0244255991,0244255773,0244255148
Kontaktná osoba
Ing. Mária Mydlová
0918575849