Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa, Palárikovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. J.A.Komenského č.8, Palárikovo
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
271
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC (Excel,Word)
Vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomika alebo vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v študijnom programe ekonomika;
znalosť účtovania a tvorby rozpočtu v rozpočtovej organizácií;
znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom
Ďalšie požiadavky
-znalosť podvojného účtovníctva a rozpočtovej klasifikácie v školstve
-rozpočet,výkazníctvo,konsolidácia
-znalosť účtovného programu KEO
-znalosť správy majetku-zaraďovanie, inventarizácia
-znalosť účtovania projektov financovaných MŠVVaŠ SR
-samostatnosť,zodpovednosť
-svedomitý a iniciatívny prístup k práci
Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
-profesijný štrukturovaný životopis
-bezúhonnosť-výpis z registra trestov
-potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
-súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa
Ul. J.A.Komenského č.8
94111 Palárikovo
zspalarikovo.edupage.sk
0356493212
Kontaktná osoba
Boris Holič
0911044099