Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
- platová tarifa 6. od sumy 915,00 € až do 1251,50 € platovej tarify 9. v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinných od 01.01.2020.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy: Word, Microsoft Teams
Vzdelanie
- vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov príloha č. 1, ktorá je účinná od 15. 01. 2020.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- vyučovanie anglického jazyka žiakov strednej školy
Odborná prax je vítaná.

V prípade záujmu zašlite svoju žiadosť so životopisom na adresu:
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo e-mailom:
[email protected]
Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 034/6983441
Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.
K nástupu do zamestnania je potrebný odpis z registra trestov, o ktorý si budúci pedagogický zamestnanec musí požiadať na jemu prislúchajúcom Okresnom úrade v sídle kraja.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441