Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vysokoškolákov 13, Žilina
Aprobácia
Náboženská výchova
Termín nástupu
8.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2022
Rozsah úväzku
73% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť zaslať na adresu [email protected] s prílohami:
- profesijný štruktúrovaný životopis
- motivačný list
- kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa poslať dodatočne)

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
01008 Žilina
www.oataza.edu.sk
0415656950
Kontaktná osoba
Juraj Gregor
+421910842681