Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemerská cesta 1, Lučenec
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
543
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ukončené vzdelanie uchádzača: Konzervatórium s absolutóriom
Odbor: Hudba
Predmet : hra na klavíri

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta 1
98401 Lučenec
sslc.sk
0908132435
Kontaktná osoba
Denisa Kertésová
0908132435