Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Vlčkovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vlčkovce 1, Vlčkovce
Termín nástupu
1.3.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
50
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC: Word, príp. Exel, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Práca cez projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, zmluva do 31.08.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Vlčkovce 1
91923 Vlčkovce
www.zssmsvlckovce.edupage.org
0335584033
Kontaktná osoba
Mgr. Viera Kráľovičová
0911864104