Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Stredná zdravotnícka škola, Prievidza

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vinohradnícka 8, Prievidza
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.1.2022
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
Platové podmienky v zmysle Zákona č. 553/2002 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC(internet, MS Office, Teams)
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia alebo v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov - študijný program učiteľstvo psychológie a špecializačné vzdelávanie školskej psychológie poskytované vysokou školou.
Ďalšie požiadavky
V prípade záujmu zo strany zamestnanca môže byť úväzok nižší.

Očakávania od zamestnanca sú: spoločenský rozhľad, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť.

Požadované doklady:
-žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní,
- bezúhonnosť podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z. (čestné prehlásenie)
- zdravotná spôsobilosť,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8
97158 Prievidza
www.szspd.sk
0465186021
Kontaktná osoba
RNDr. Viera Beňová
0901918352