Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Centrum voľného času, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Havranské 9, Banská Bystrica
Termín nástupu
17.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.2.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat prijatého uchádzača závisí od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky započítanej pedagogickej praxe a zákonom ustanovených príplatkov v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilé ovládanie práce s počítačom
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v príslušnej kategórii vychovávateľ,
- najmä vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
- v študijnom programe zameranom na prípravu vychovávateľov v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom odbore vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo.
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť,
- zdravotná a duševná spôsobilosť,
- znalosť AJ podmienkou /min. maturita, stupeň znalosti jazyka B1 - mierne pokročilý/.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum voľného času
Havranské 9
97590 Banská Bystrica
www.cvcbb.svsbb.sk
0484131590
Kontaktná osoba
Mgr. Richard Vrbovský
+421918977140