Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Vojčice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 286, Vojčice
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
181
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Powerpoint, internet -pokročilý, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať do 21.01.2022 mailom na [email protected]
Overené doklady o vzdelaní a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti priniesť na pohovor.
Vyžaduje sa pozitívny vzťah k deťom, odbornosť, ochota spolupracovať, organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita, skúsenosti s online vyučovaním vítané.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 286
07622 Vojčice
www.zsvojcice.edupage.org
0566761114
Kontaktná osoba
Monika Melková
0917563080