Pedagogický asistent

Súkromná materská škola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Michalská bašta 512/21, Nové Zámky
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
od uchádzača očakávame:
pedagogické vzdelanie SŠ,VŠ, DPŠ
profesionalitu, zodpovednosť, tvorivosť,
individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom
schopnosť pracovať v tíme
výhodou montessori kurz,
Požadované doklady:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis – europass
- Motivačný list
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
-písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z.z.
Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na adresu: [email protected]

Vyhradzujeme si právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Michalská bašta 512/21
94054 Nové Zámky
0915053332
Kontaktná osoba
Alena Szőkeová
0917120917