Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola technická, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Aprobácia
Anglický jazyk, Občianska náuka, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.1.2022
Rozsah úväzku
68%
Počet študentov školy
494
Platové podmienky
Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Uchádzač musí spĺňať podmienky zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Výhľadovo možnosť zmeny úväzku na plný.
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom, dokladom o vzdelaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 13.01.2022 alebo na e-mail: [email protected], prípadne prineste osobne.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická
Bratislavská 439/18
01841 Dubnica nad Váhom
www.sosdca.edupage.org
0424456214
Kontaktná osoba
Barbora Burianová
0901918302