Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Hamuliakovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dunajská 126/16A, Hamuliakovo
Termín nástupu
7.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
250
Platové podmienky
Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet -pokročilý, MS Office - Word - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre primárne vzdelávanie.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- komunikačné a organizačné schopnosti
- schopnosť samostatnej práce
- zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
a) kvalifikačné predpoklady,
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka.

Potrebné doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Dunajská 126/16A
90043 Hamuliakovo
0907 666 114,53410137
Kontaktná osoba
Alena 126/16A Hamuliakovo
+421907666114